Borang Penilaian Risiko COVID-19 Negeri Perlis

PERLIS VERSION 2.0

Valid.
Sila isi maklumat ini. Please fill.
Valid.
Sila isi maklumat ini. Please fill.
Valid.
Sila isi maklumat ini. Please fill.
Valid.
Sila isi maklumat ini. Please fill.
Valid.
Sila isi maklumat ini. Please fill.

1. Adakah anda mempunyai sejarah melawat luar negara dalam tempoh 14 hari? Do you have any history of visiting the following other countries within 14 days?

2. Adakah anda merasakan anda terdedah dengan kes yang disahkan positif COVID-19? Do you feel you are exposed to a positive COVID-19 case?

Saya dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat adalah benar pada ketika ini berhubung risiko saya terhadap COVID-19

PENAFIAN

Semua maklumat yang diberikan adalah dengan tujuan penilian risiko SAHAJA oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perlis